Strona ze zdjęciami komunijnymi zostanie opublikowana
w czwartek po dacie danej komunii